Prodej množitelského materiálu

Naše vína jsou vyráběna z hroznů výhradně z vlastních selektovaných vinic. Vinice se nacházejí v katastru největší vinařské obce Znojemské vinařské oblasti Vrbovec, v registrované viniční trati"Nad Sklepy". Tato tradiční viniční trať se nachází v nadmořské výšce 220 až 245 metrů s hlinitou půdou na vápenité spraši štěrkopískové terasy Karpatské prohlubně. Ve vinicích je aplikován Goyotův řez na vysoké vedení s redukovanou násadou.

Hrozny jsou po ručním sběru okamžitě lisovány, mošt odkalen, kvašení probíhá klasickým způsobem, vína zrají ve starých dubových sudech v hlubokém pískovcovém sklepě při teplotě 8 - 10 stupňů Celsia. Naše společnost má i vlastní sklepní hospodářství, kde ověřuje výsledky šlechtitelské činnosti a produkuje v něm vysoce jakostní odrůdová vína, která byla mnohokrát oceněna na mezinárodních výstavách a soutěžích. Akciová společnost AMPELOS, ŠSV Znojmo je připravena v duchu více než stoleté tradice uspokojovat potřeby pěstitelů

kvalitním množitelským materiálem, tak i nejnáročnější milovníky vín svými čistě odrůdovými víny téměř všech odrůd révy vinné pěstovaných v ČR.